<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի 2017թ-ի հոկտեմբեր ամսին ստացված գրքերի ցանկը

Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ գրադարանի նոր ստացված գրքերի ցանկին։ Գիրքը նախապես պատվիրելու համար զանգահարեք (+374 10) 56-13-83 հեռախոսահամարով:


Հայ քննադատության պատմություն Հ.2.
Ժամանակակից հայոց լեզու 3 Հատ.-ով Հ.1.
Ժամանակակից հայոց լեզու 3 Հատ.-ով Հ.2.
Ժամանակակից հայոց լեզու 3 Հատ.-ով Հ.3.
Խաչիկյան,Հ.Ի.-Ինչ է աբստրակցիոնիզմը
Հայ արվեստի գործիչները արվեստի մասին
Պապիկյան,Ս.-Արցախի էներգետիկայի պատ..
Պետրոսյան,Ֆ.-Կիսատ անուրջներ
Այվազյան,Ա.-Նախիջևան
Մարգարյան,Ալ.-Հայերենի անկանոն բայե...
Դուրգարյան,Կ.Գ.-Անվանագիրք
Հարությունյան,Ս.Հ.-Գիտական ստեղծագոր…
Թևոսյան,Ա.Մ.-Ա.Մ.Գարագաշյանի փիլիսո…
Միրումյան,Ռ.-Պատմափիլիսոփայական հա..
Արշակունի,Ս.Ա.-Նշանավոր մարդկանց …
Թոփչյան,Ս.Է.-Շիրվանզադեի էսթետիկան
Մուրադյան,Ա.Հ.-Յ.Ի.Խաչիկյան
Հարությունյան,Ա.-Շեմ
Կապուտիկյան,Ս.-Իմ էջը
Վանատուր,Վ.Գ.-Լույսի նժար
Գրիգորյան,Ս.Ս.-Խավրծիլ
Գրիգորյան,Գ.Հ.-Հ.Որոտնեցու փիլիսոփայ...
Արծրունի,Գ.-Գրականություն, արվեստ,…
Խաչիկյան,Յ.Ի.-Գեղագիտ. հարցերը Լ.Շանթի..
Խաչիկյան,Յ.Ի.-Շ.Ռ.Պերպերյանի ՛՛Գեղագի..՛՛
Յ.Ի.Խաչիկյան-90
Էսթետիկայի հարցեր
Շեքսպիրը արվեստի մասին
Հայ արվեստի գործիչները արվեստի մասին
Թումանյան,Ա.Գ.-Հուշեր
Արծրունի,Գ.-Նամակներ Փարիզից
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.1.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.2.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.3.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.4.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.5.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.7.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.8.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.9.
Շիրվանզադե,Ալ.-Երկերի ժողովածու Հ.10.
Փափազյան,Վ.- Երկերի ժողովածու Հ.1.
Փափազյան,Վ.- Երկերի ժողովածու Հ.2.
Փափազյան,Վ.- Երկերի ժողովածու Հ.3.
Փափազյան,Վ.- Երկերի ժողովածու Հ.4.
Փափազյան,Վ.- Երկերի ժողովածու Հ.5.
Պռոշյան,Պ.- Երկերի ժողովածու Հ.1.
Պռոշյան,Պ.- Երկերի ժողովածու Հ.2.
Պռոշյան,Պ.- Երկերի ժողովածու Հ.3.
Պռոշյան,Պ.- Երկերի ժողովածու Հ.4.
Секоян,И.-Клиническая психология
Правдина,Н.-Я привлекаю деньги
Гейльман,И.-Специфические средства … Ч.2.
Жук,Ал.-Револьверы и пистолеты

-1-2-3-4-5-


Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են