<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի 2020թ-ի փետրվար ամսին ստացված գրքերի ցանկը

Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ գրադարանի նոր ստացված գրքերի ցանկին։ Գիրքը նախապես պատվիրելու համար զանգահարեք (+374 10) 56-13-83 հեռախոսահամարով:


Գլաթաուեր,Դ.-Հավերժքոնը
Սարիբեկյան,Ս.-Աֆորիզմներ և այլմտքեր
Հակոբջանյան,Լ.-Թումանյանը և Ջալալօղլին
Ասատրյան,Մ.-Ժամանակակիցհայոցլեզու
Դուրյան,Լ.-ԶանգնԱստըծո
Աղաբաբյան,Ա.-Թակարդ
Խաչատրյան,Հ.-ՏիգրանՄեծ
Հարությունյան,Վ.-Արևադարձ
Կզնունի,Ա.-Օտարականը Հ.2.
Մարուխյան,Ռ.-Տիկնիկներիզարմանահրաշ..
Իսահակյան,Ա.-՛՛Վերնատան՛՛ զավակները
Իսահակյան,Ավ.-Երկերիլիակատարժող. Հ.6.
Զաքարյան,Ռ.-Արտիստ, երգիչ և տրուբադուր
Աղասյան,Ա.-Կոմիտասըհայնկարիչների…
Մաթևոսյան,Ս.-XVIII-XIX դդ. Գյումրիիժողո..
Կոմիտաս-Խմբերգեր
Թոքմաճեան,Հ.-Այնթապիասեղնագոր… Հ.Բ.
Թատերկաշար Հ.Ա.
Թատերկաշար Հ.Բ.
Թատերկաշար Հ.Գ.
Կանթեղ. գիտականհոդվածներ
Պետություն և իրավունք N2-3 (84-85)
Հայոցեղեռնապատումիգրականությունը
Արդիհայերենիհիմնախնդիրները
Ժամանակակիցհայարձակիհիմնախնդիր…
Ահարոնյան,Վ.-Անդրանիկ. Մարդը և ռազմիկը
Հովհաննիսյան,Ն.-Հայրենիքիգաղափարա…
ԿրթամշակութայինկյանքըՀայաստանի…
Ղազախականգրականությանանթոլոգիա
Սարուխանյան,Վ.-Տագնապներ
Խաչատրյան,Զ.-Ժամանակակիցպարսկերեն
Նիկողոսյան,Ռ.-Պահլավականուսումնասի…
Կիրակոսյան,Հ.-ՑուցակՄատենադարանի…
Ազնաւորեան,Զ.-Հնգամատեանիմեկնութիւն
Ամրյան,Թ.-Քրդերեն
Ամրյան,Թ.-Եզդիագիտություն
Սուքիասյան,Կ.-Մարզախաղերիպատնմու…
Սուքիասյան,Կ.-Արարատերկրանուննաշ…
Սահակյան,Մ.-Հեքիաթներիտնակում
Սահակյան,Մ.-Հեքիաթիկներ
Սահակյան,Մ.-Մոցառելլայիճամփորդութ…
Սահակյան,Մ.-ԱրքայազնԱռնո
Պապիկյան,Ս.-Հայաստանիէներգետի… Հ.1.
Պապիկյան,Ս.-Հայաստանիէներգետի… Հ.2.
Պապիկյան,Ս.-Հայաստանիէներգետի… Հ.3.
Պապիկյան,Ս.-Հայաստանիէներգետի… Հ.4.
Պարսիցլեզվիդասագիրք
Ժողովրդականբժշկություն N1, 2
Ժողովրդականբժշկություն N4
Ժողովրդականբժշկություն N11, 14, 15
Ժողովրդականբժշկություն N16, 18, 19
Ժողովրդականբժշկություն N21
Ժողովրդականբժշկություն N22
Ժողովրդականբժշկություն N23
Ադալյան,Ս.-Ամերիկյանխճանկար
Սահակյան,Մ.-Հեքիաթներիծիածան


-1-2-3-4-5-


Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են