<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի 2017թ-ի հոկտեմբեր ամսին ստացված գրքերի ցանկը

Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ գրադարանի նոր ստացված գրքերի ցանկին։ Գիրքը նախապես պատվիրելու համար զանգահարեք (+374 10) 56-13-83 հեռախոսահամարով:


Ղազարյան,Մ.Մ.-Հայ կերպարվեստը 17-18-րդ..
Մամիկոնյան,Հ.-Մարդը և նրա կերպարը…
Թոփչյան,Ս.Է.-Անհունի անդրադարձը
Բրուտյան,Գ.Ա.-Տրամաբանության դասընթաց
Աթայան,Ռ.-Աշակերտների գեղարվեստական..
Դզնունի,Դ.-Հայ կերպարվեստագետներ
Հարությունյան,Վ.Ն.-Արձանագործ Տ.Դավթյան
Գրիգորյան,Գ.Հ.-Վահրամ Բաբունու փիլիս...
Գրիգորյան,Գ.Հ.-Հասարակական-փիլիսոփա...
Թևոսյան,Ա.Մ.-Կանտը և 19-րդ դարի հայ …
Սահակյան,Ռ.-Գեղագիտական հիմնական ...
Արևշատյան,Սեն Ա.-Հայոց փիլիսոփայության..
Ավետիսյան,Հ.Մ.-Գրաբարի ձեռնարկ
Ֆրիչա,Վ.-Արվեստի սոցիոլոգիան
Ջրբաշյան,Է.Մ.-Պոետիկայի հարցեր
Սարինյան,Ս.Ն.-Մուրացան
Մարգարյան,Ա.Ս.-Հայերենի հարադիր բայերը
Հովսեփյան,Գ.-Չարենցի պոեզիան
Բալայան,Ա.Ղ.-Փիլիսոփայություն
Զաքարյան,Ս.- Փիլիսոփայության պատմութ...
Բալյան,Ա.Ա.-Ա.Վ.Լունաչարսկին երիտասարդ..
Տոնիկյան,Ա.-Եղիշե Թադևոսյան
Գասպարյան,Ս.-Կոմիտաս
Արամյան,Ա.-Ժամանակակից հայերենի …
Չմշկյան,Գ.-Հոդվածների և թատերգություն…
Զարյան,Ռ.-Ավետիք Իսահակյան
Արծրունի,Գ.-Նամակներ Փարիզից
Մկրտչյան,Շ.Մ.-ԼՂ պատմաճարտարապետ…
Աբրահամյան,Ա.Գ.-Գլաձորի համալսարան
Գալստյան,Թ.Հ.-Գ.Լևոնյանը և ՛՛Գեղարվեստ՛՛...
Բեքմեզյան,Ա.Ս.-Գրականագիտության ներա...
Խաչիկյան,Հ.Ի.-Շ.Ռ.Պերպերյանի ՛՛Գեղագի...՛՛...
Խաչիկյան,Հ.Ի.-Գեղագիտության հարցերը…
Սարգսյան,Ս.Ա.-Մշակութաբանություն
Սարգսյան,Ս.Ա.-Մշակութաբանություն
Անանյան,Գ.Գ.-Նիկոլ Աղբալյան
Անանյան,Գ.Գ.-Ե.Չարենցը և ռուս գրականութ..
Անանյան,Գ.Գ.-Չարենցի հետ
Բակունց,Ա.-Երկեր 4 Հատ.-ով Հ.1.
Բակունց,Ա.-Երկեր 4 Հատ.-ով Հ.2.
Բակունց,Ա.-Երկեր 4 Հատ.-ով Հ.3.
Բակունց,Ա.-Երկեր 4 Հատ.-ով Հ.4.
Գաբրիելյան,Հ.-Հայ փիլիսոփայական մտ… Հ.1.
Ղազարյան,Պ.Ի.-Ենթագիտակցականը դերաս..
Յ.Ի.Խաչիկյան-90
Սովետահայ գրականության պոետիկան
ՀՀ ԳԱԱ-ան 70 տարում
Գրական ժանրեր
Արիստոտելը և հայ փիլիսոփայությունը
Հայերն աշխարհում
Հայ արվեստի հարցեր Գիրք 1.
Հայ էսթետիկական մտքի պատմությունից Գ. 5.

-1-2-3-4-5-


Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են