<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի մամուլի բաժնի գործառույթները

    Մամուլի բաժնի հիմանական խնդիրն է պարբերական մամուլի միջոցով    ընթերցողներին ապահովել ամենօրյա, թարմ և արագ տեղեկատվությամբ: Բաժինը.
      • կատարում է ամսագրերի և թերթերի բաժանորդագրություն,
      • վարում է պարբերական հրատարակությունների քարտարան,
      • պատրաստում է պարբերական մամուլի տեղեկատու թերթոններ,
      • տեղեկատու-մատենագիտական բաժնի հետ համագործակցելով` ապահովում է ընթերցողների տեղեկատու-մատենագիտական սպասարկումը,
      • գրանցում և հաշվառում է բաժանորդագրված, ինչպես նաև կազմակերպություններից և անհատ անձանցից նվիրատվությամբ ստացած ամսագրերը և թերթերը,
      • ընթերցողներին ապահովում է նաև էլեկտրոնային տեղեկատվությամբ:

Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են