<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի թիվ 21 գրադարան-մասնաճյուղ


 Թիվ 21 գրադարան-մասնաճյուղի հիմնական նպատակը մշակութային գործունեության իրականացումն է, Երևան քաղաքի բնակչության գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկումն ապահովելը, գրադարանային մատենագիտական գիտելիքների ուսուցումն ու տարածումը, գիտության և մշակույթի լուսաբանումն ու հանրայնացումը, կրթական համակարգի գործունեությանն օժանդակելը, գրքերի և տպագիր նյութերի, գրադարանային ֆոնդը կազմող այլ կրիչների արդյունավետ օգտագործումը, հայ և համաշխարհային գրականության, պատմության, մշակույթի և այլ արժեքների տարածումն ու լուսաբանումը, Երևան քաղաքի բնակչության քաղաքական, բարոյական, գեղագիտական դաստիարակությունը, ազգային ինքնագիտակցության ու հայրենասիրության ձևավորումը, բնակչության ազատ ժամանակի կազմակերպումը, գրադարանային նոր ձևերի ու մեթոդների մշակումը, արմատավորումն ու տարածումը, ֆոնդերի համալրումը, հարստացումն ու պաշտպանվածության ապահովումը, գիտամեթոդական աշխատանքների կազմակերպումը, ազգային և արտերկրի մշակութային և գիտական հաստատությունների, միջազգային հասարակական, բարեգործական կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությունը։
Գրադարանից օգտվելու կանոնները` ներկայացնել անձնագիր և լուսանկար:

գրադարանի վարիչ` Նազարյան Սյուզաննա
Հասցե` ք.Երևան, Բաղրամյան 20/ 5 , հեռ. 010 580173
E- mail: yerevancclbranch21@yahoo.com
Գրադարանի աշխատաժամերն են․
երկուշաբթի- ուրբաթ 9.00 -17.00
շաբաթ 10.00-16.00
հանգստյան օր` կիրակի

https://www.facebook.com/Իսահակյան գրադարանի թիվ 21 մասնաճյուղ

Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են