<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ- ի միջգրադարանային աբոնեմենտի գործառույթները   

   ՄԳԱ-ի հիմնական խնդիրն է այլ գերատեսչական պատկանելիության գրադարանների    ֆոնդերից ընթերցողական բոլոր խմբերի պահանջների օպերատիվ և առավել լիարժեք բավարարման ապահովումը։
     • Ընթերցողն իրեն անհրաժեշտ գրքերն ու ամսագրերը պատվիրում է այն գրադարանի միջոցով, որի ընթերցողն է։
     • Պատվերները կատարվում են 3-10 օրվա ընթացքում։
     • Միջգրադարանային աբոնեմենտով ստացվող գրքերն ու ամսագրերը սպասարկվում են միայն պատվիրվող գրադարանի ընթերցասրահում։
     • Միջգրադարանային աբոնեմենտի սպասարկման բաժնույթով այլ գրադարանների չեն տրվում լրագրեր, տեղեկատու հրատարակություններ,
ատենախոսություններ, հնատիպ և հազվագյուտ գրքեր, գրադարանում եղած մեկ օրինակ գրքեր, ինչպես նաև ալբոմային և ոչ գրքային հրատարակություններ (CD, DVD), ատլասներ, գծագրեր պարունակող գրքեր, գրադարանների գլխավոր գրապահոցի միակ օրինակներ:

Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են