<<Ա.Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի ԿԳ-ի <<Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն>> բաժնի գործառույթները


    Կենտրոնական գրադարանի «Ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն» բաժինը Հայաստանում առաջին և դեռևս միակ կենտրոնն է, որի նպատակն է ընթերցողներին ծանոթացնել գրադարանի ֆոնդի ֆրանսերենով գրականությանը. ֆրանսալեզու ստեղծագործողների աշխատություններ, բառարաններ (լեզվական, տեխնիկական, բժշկական, քերականական և այլն), գիտության տարբեր ոլորտներին վերաբերող գրքեր և ամսագրեր: Բաժնում իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները.
      • հոբելյանական և հիշարժան տարելիցներին նվիրված ցուցահանդեսների
      • գրականության տրամադրում՝ տուն տանելու և ընթերցասրահի պայմաններում
      • ֆրանսերեն լեզվով դասընթացներ և ընթերցանության ակումբ
      • «Ֆրանկոֆոն» (խոսակցական) ակումբ
      • ֆրանկոֆոնիայի օրերին նվիրված միջոցառումներ
      • ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի ցուցադրություններ

Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են