<<Ավ. Իսահակյանի անվան ԿԳ>> ՀՈԱԿ-ի 2023թ-ի փետրվար ամսին ստացված գրքերի ցանկը

Այս բաժնում կարող եք ծանոթանալ գրադարանի նոր ստացված գրքերի ցանկին։ Գիրքը նախապես պատվիրելու համար զանգահարեք (+374 10) 56-13-83 հեռախոսահամարով:


Մուրացան-Երկեր
Օտյան, Ե․-Երկեր
Օտյան, Ե․-Երկերի ժող․ հ․ 1
Բալզակ, Օ-Հայր Գորիո
Խանզադյան, Ս․-Արաքսը պղտորվում է
Դեմիրճյան, Դ․-Երկեր
Դարբինյան, Մ․-Կիկոսը
Սնելման, Ա․-Կենդանավաճառ աղջիկներ
Ֆլանագան, Ռ․-Գուլդի ձկնագիրքը
Օնդաչի, Մ․-Դիվիզադերո
Ռամսլանդ, Մ․-Շան գլուխը
Սոնե, Ժ․-Իսկական թե կեղծ
Տոկարչուկ, Օ․-Գրքի մարդկանց ուղևոր․
Իսահակյան, Ա․-Լիլիթ
Խնկոյան, Ա․-Երկեր
Ուտչենկո, Ս․-Հուլիոս Կեսար
Հայ սփյուռք
Րաֆֆի-Ջալալեդդին։ Խենթը
Տերյան, Վ․-Բանաստեղծություններ
Պիկուլ, Վ․-Ֆավորիտ
Բարսեղյան, Խ․-Պ․ Սևակի «Եղիցի լույս»
Ալեքսանդր Մակեդոնացի
Մելքոնյան, Հ․-Հարցաքննություն
Եղիազարյան,Ա․-Մտորումներ
Կիրակոս Գանձակեցի-Հայոց պատմ․
Շախկյան, Գ․-Լոռի
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ հ․ 2
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ հ․ 4
Իսահակյան, Ա․-Երկեր հ․ 4
Վահունի, Ս․-Բարեղամ Իգնատիչի ․․․
Ստրուգացկի, Ա․, Աշխարհի կործանում
Առաքել Սիւնեցի-Ադամգիրք
Վոյնիչ, Է․-Բոռ
Արմէն Հրանդ-Մարզպանը և ․․․
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ հ․ 9
Աղայան, Է․-Ակնարկներ հայոց տոմար․
Խաչատրյան, Հ․-Խաշխաշ
Մելիք-Բախշյան, Ս․-Հայկական հնագր․
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ հ․ 5
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ հ․ 11
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ հ․ 1
Օտարալեզու հայ գրողներ
Դեմիրճյան, Ա․-Հայկ Նահապետ
Մորավիա, Ա․-Չոչարա։ Արհամարհանք
XX դարի արտասահմանյան դրամա․
Օտյան, Ե․-«Ընկ․ Բ․ Փանջունի»
Շահինյան, Շ․-Դարավոր արմատներ
Ստենդալ-Նապոլեոն
Շուշանյան, Վ․-Երկու վիպակ
Դեմիրճյան, Դ․-Գիրք ծաղկանց
Ղազարյան, Մ․, Ոսկանյան, Վ․-Բոգդան․․․
Պետրոսյան, Ա․-Եղերապատում
Էդել, Պ․-Երբ խոսքը վերաբերվում է ․․․
Ռայնով, Բ․-Միայն տղամարդկանց ․․․
Կամիչեկ, Յ․-Քաղաքավարություն ․․․

-1-2-3-4-5-


Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված © են